Табиғатты қорғау қызметінің бағыттары

Направления природоохранной деятельности (1).jpg

Экологиялық қауіпсіздікті және қоршаған ортаның қорғалуын қамтамасыз ететін «Газпром нефть-Қазақстан» шешуші үдерістері:

  • заңнамалық, лицензиялық және корпоративтік талаптарды сәйкестендіру;
  • жағымсыз әсер көздерін түгендеу және экологиялық әсер етуді бағалау;
  • экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы тәуекелдерді басқару, оның ішінде экологиялық сезімтал аумақтарда;
  • өндіріс пен тұтынудың шығарындыларын, қалдықтарын, жерлердің қорғалуын басқару;
  • биологиялық алуан түрлілікті сақтау;
  • экологиялық мониторинг және өндірістік экологиялық бақылау;
  • экологиялық қауіпсіздік жөніндегі корпоративтік талаптарды сақтау саласындағы мердігерлік ұйымдардың қызметін басқару;
  • оқиғаларды тергеу;
  • апаттық жағдайларды ескерту, оқшаулау және салдарын жою жүйесін басқару;
  • экологиялық қауіпсіздік саласында персоналды оқыту және дамыту;
  • экологиялық қауіпсіздік саласындағы корпоративтік және статистикалық есептілікті басқару;
  • экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қызметті талдау;
  • қоршаған орта жағдайын мониторигтеу жөніндегі іс-шаралар (санитариялық-қорғаныс аймағының шекарасындағы әуе кеңістігінің, ағынды судың, жер асты суының жағдайы, өндіру мен тұтынудың қалдықтарымен жұмыс жүргізу жөніндегі қызмет);
  • қоршаған ортаны қорғау жөніндегі техникалық іс-шаралардың жоспарлары (қоршаған ортаға жағымсыз әсерді төмендету мақсатында жабдықты жаңғырту);
  • қоршаған ортаға жағымсыз әсерді жою жөніндегі нысаналы экологиялық бағдарламалар (инвестициялық жобалар);
  • өндірістік экологиялық бақылау бағдарламалары;
  • қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік-әдістемелік құжаттама.