Энергия тұтыну және энергиялық тиімділік

Энергоэффективность.jpg

Өндірістік активтердің энергиялық тиімділігін арттыру – операциялық тиімділікті жетілдірудің басым бағыттарының бірі. 2013 жылы бекітілген «Газпром нефть» энергетикалық саясаты «Газпром нефть» өндірістік кәсіпорындарының энергиялық тиімділігінің көрсеткіштерін жақсартуға, олардың қоршаған ортаға әсерін төмендетуге және энергетикалық ресурстарды тұтынуды қысқартуға бағытталған.

Компанияда 2013 жылдан бастап Энергетикалық саясат әрекет етеді. Саясатқа сәйкес, компанияның менеджменті осы бағыттағы жүйелі жұмысты қамтамасыз етеді және келесі негізгі міндеттерді шешеді:

  • компанияның энергиялық менеджменті жүйесін енгізу, қолдау және үнемі жетілдіру үшін қажетті ресурстарды бөледі;
  • бірізділік энергиялық тиімділіктің көрсеткіштерін жақсартады;
  • әлемнің үздік көрсеткіштеріне сәйкес келетін нысаналы бағдарларды белгілейді;
  • энергияны пайдалануға және тұтынуға және энергетикалық тиімділікке қатысты заңнамалық талаптарды сақтайды.